ALLMÄNNA VILLKOR RÄTTVIK ARENA

 • Det är rök- och alkoholförbud i Rättvik Arenas lokaler.
 • Lokaler och utrustning får endast brukas på ett sätt som uppfyller myndighetskrav och gällande lagstiftning vad gäller t.ex. brandsäkerhet och ljudnivå. 
 • Kunden får ej njyttja lokalen för annat ändamål än vad den är amnad för. 
 • Spelplanen i bandyhall och bollball får under inga omständigheter beträdas med ytterskor. Golvet i bollhallen får endast beträdas med väl rengjorda gymnastikskor (inte svärtande sula).
 • Omklädningsrum vid träningar får disponeras 45 minuter före och 30 minuter efter bokad tid.  Vid match gäller 90 minuter före och 45 minuter efter bokad matchtid om inte annat krävs från respektive Idrottsförbund.
 • Lokal disponeras endast under den avtalade bokningstiden. Återställande av använd utrustning ska ske inom den bokade tiden. Detta innebär att verksamheten måste avslutas i god tid före sluttid. 
 • Egen utrustning som kan skada gold och inventarier får inte användas. 
 • Använda lokaler som bollhall, ishall, läktare, omklädningsrum, duschrum, toaletter och därtill hörande utrymen skall grovstädas av hyresgäst efter varje hyrestid. Det innebär undanplockning/upptorkning av tomglas, papper, muggar, påsar, schampo, tvål och dylikt. Om inte detta är gjort kommer kostnaden för extra efterstädning att debiteras vederbörande hyresgäst.
 • Ansvarig ledare ska lämna lokalen sist och ansvara för att ingen övrig person finns kvar i lokalen, fönster stängs, belysning släcks, vattenkranar stängs och dörrar låses. 
 •  Hyresgästen förbinder sig att återlämna lokal och utrustning i samma skick som den mottogs.
 • Hyresgästen är skadeståndsskyldig för eventuell skada samt vid åverkan på lokal, utrustning eller material. Eventuella uppkomna skador skall omedelbart anmälas till Rättvik Event. 
 • För att få tillgång till hallarna bokas tid i befintligt bokningsschema. Vid säsongsbokningar får tagg kvitteras ut personligen hos Rättvik Event. 
 • Extra kostnader debiteras till självkostnadspris (flytt av mål mellan olika planer, inhyrning av extra utrustning, förstärkt bemanning m.m) Bokning inom försäsong/icke-säsong som medför extra kostnader för personal och/eller städning, tillkommer även denna kostnad till ovan anvigen taxa.
 • Avbokning för enstaka bokningar som görs senare än 14 dagar för match eller träningstillfälle och som Rättvik Event ej kunnat hyra ut till annan betalkunt debiteras full taxa. 
 • Bokade tider får ej hyras ut i andra hand utan Rättvik Events medgivande. Bokade tider som inte används kommer att faktureras. 
 • Hyresgästen har ej rätt att bedriva försäljning av mat och dryck i Rättvik Arena
 • För att bokning av omklädningsrum skall kunna ske behöver hallen bokas minst tre arbetsdagar före den avtalade bokningstiden. 

Betalningsvillkor

Om inget annat avtalats sker fakturering 14 dagar före bokad tid, med förfallodag 10 dagar efter fakturadatum.

Betalningspåminnelse

Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av Rättvik Event efter avtal i enlighet med gällande lag och förordning (för närvarande 60 kronor).

Inkassokrav

Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen. Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras (för närvarande 180 kronor).

Dröjmålsränta

Vid försenad betalning debiteras dröjmålsränta från förfallodagen enligt räntelagen (referensränta +8%) tills full betalning sker. För dröjmålsränta falturor är förfallodagen 20 dagar efter fakturadatum. 

Ändring av villkor

Dessa villkor gäller tills vidare om inget annat avtalas eller ändring i lag sker. Meddelande om förändringar sker genom information på Rättvik Arenas hemsida eller på annat sätt, t.ex. information på faktura.

Depositionsavgift

Vid större bokningar faktureras en depositionsavgift på 30% av bokningen i förväg.

Personuppgiftshantering

Vi värnar om din personliga integritet. Vi skyddar och behandlar dina uppgifter med respekt. När du köper en biljett hos oss lagrar vi uppgifter om dig i våra system. Uppgifterna sparas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig den bästa möjliga service inför din upplevelse hos oss. I vår intergritetspolicy kan du läsa mer om hur vi samlar in och använder personuppgifter och annan information. Den beskriver också dina rättigheter till dina uppgifter.

Läs fullständiga uppgifter om vår integritetspolicy här>>