Leaderprojektet

Syftet med projektet är att iordningställa en allmän parkering samt skapa en aktivitetsyta för att öka utbudet av aktiviteter. Insatserna kommer gynna samtliga aktiva aktörer vid hedslundsområdet då logistik förbättras och större evenemang kan arrangeras.