Rättvik Arena AB
Besöksadress: Backavägen 39
Riksvägen 40
795 32 RÄTTVIK
Telefon: 0248 – 103 52
Epost: info@rattvikarena.se

Uthyrning
Mattias Stenis
Telefon:073-508 86 62
E-post: mattias.stenis@ifkrattvik.com

Styrelse Rättvik Arena AB
Conny Gesar, styrelseordförande
Telefon: 070-888 92 18
Epost: info@rattvikarena.com