Rättvik Arena AB
Besöksadress: Backavägen 39
Riksvägen 40
795 32 RÄTTVIK
Telefon: 0248 – 103 52
Epost: info@rattvikarena.se

 

 

Mattias Stenis Uthyrning mattias.stenis@ifkrattvik.com 073-508 86 62
Conny Gesar Styrelseordförande info@rattvikarena.com 070-888 92 18